بازرگانان چینی

حضور بازرگانان چینی

حضور بازرگانان چینی امروز ۱۱ خرداد در اقامتگاه عموقدرت اقامتگاه بوم گردی عمو قدرت هر ساله میزبان تعداد کثیری از مهمانان داخلی و خارجی از کشور های مختلف سراسر دنیا میباشد.امروز نیز مصادف با 11 خرداد ماه 1397 اقامتگاه بوم Read More