مینودشت

شهرستان مینودشت

مختصری درباره شهرستان مینودشت     مینودشت در سال 1369 از شهرستان گنبد کاووس جدا و به صورت یک شهرستان مستقل در آمده است و شامل دو شهر مینودشت و گالیکش و دو بخش مرکزی و گالیکش و شش دهستان و 143 روستا می‌باشد . مینودشت Read More