بازرگانان چینی

حضور بازرگانان چینی

حضور بازرگانان چینی امروز ۱۱ خرداد در اقامتگاه عموقدرت اقامتگاه بوم گردی عمو قدرت هر ساله میزبان تعداد کثیری از مهمانان داخلی و خارجی از کشور های مختلف سراسر دنیا میباشد.امروز نیز مصادف با ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ اقامتگاه بوم Read More